Društvo ljubiteljev Križne jame je naredilo novo spletno stran, ki sledi sodobnim smernicam in je obiskovalcu dostopna. Na novi spletni strani Križne jame si je mogoče dobiti vse informacije o obisku Križne jame, njenih posebnostih, društvu, ponudbi

RAZPIS ZA PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH,  KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK Društvo ljubiteljev Križne jame je bilo s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje 2013 imenovano kot pooblaščena organizaci