V skladu s Pravilnikom o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk razpisujemo usposabljanje in preizkus usposobljenosti za jamske vodnike, za vodenje po odprtih jamah za leto 2024

Usposabljanje obsega 16 ur teorije in 15 ur prakse. Del programa usposabljanja je tudi poročilo, oziroma seminarska naloga, ki jo bodo udeleženci oddali po elektronski pošti najkasneje 14 dni pred pristopom na izpit. Za izdelavo poročila je predvidenih 5 ur samostojnega dela. Podrobnejša navodila za izdelavo bodo kandidati prejeli na usposabljanju.

Usposabljanje se bo izvajalo 9-10.3.2024 in 16-17.3.2024 v prostorih PGD Grahovo (Grahovo 123, 1384 Grahovo),  pred in v Križni jami ter v ostalih jamah in na kraškem površju v okolici.

Ob zaključku usposabljanja bo preverjanje usposobljenosti (izpit), ki obsega teoretični del (2 uri) in praktični del (2 uri). Datum prvega roka izpita bo predvidoma tretji teden v aprilu 2024.Število udeležencev usposabljanja je maksimalno 30.

Prijave na izobraževanje in izpit sprejemamo na e-naslov: [email protected] do 1.3.2024.

Dodatne informacije glede poteka usposabljanja in izpita dobite na zgornjem e-naslovu ali na telefonski številki 041-632-153 (Križna jama, Gašper).

Časovnico, vsebine vprašanj in literature, podatke za plačilo, prijavnico in razpored usposabljanja najdete na teh povezavah:

Časovnica vsebine vprašanja literatura vodniki DLKJ 2024

Prijavnica vodniki 2024

Razpored usposabljanja DLKJ 2024

O avtorju

Connect with Me:
Križna Jama