Društvo ljubiteljev Križne jame razpisuje usposabljanje in preverjanje usposabljanja za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk za leto 2018.

Razpisna dokumentacija je v priloženih pdf dokumentih.

Časovnica vsebine vprašanja literatura vodniki DLKJ 2018

Razpored usposabljanja DLKJ 2018

Prijavnica vodniki 2018