RAZPIS ZA PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH,  KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK

Društvo ljubiteljev Križne jame je bilo s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje 2013 imenovano kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk. V letu 2016

vabimo zainteresirane kandidate na opravljanje izpita za jamske vodnike. Izpit bo potekal 21. maja 2016.

Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06, 46/14) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Razpisna dokumentacija je v priloženih pdf dokumentih.

Razpis za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike KJ 2016

Preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk KJ 2016

Primeri vprašanj in literatura KJ 2016

Prijavnica za izpit KJ 2016