Društvo ljubiteljev Križne jame

Opis društva ljubiteljev Križne jame (DLKJ)

Smo društvo, ki se ukvarja z:
– varovanjem krasa (površja in podzemlja)
– vodenjem obiskovalcev po Križni jami
– poleg Križne jame skrbimo tudi za ostale jame (Nova Križna jama, jama Golobina, jama Obrh Čolniči, Mrzla jama pri Ložu…),
– izobraževanjem in predstavitvami kraškega površja, s poudarkom na podzemlju in njegovem varovanju.
– čiščenjem jam.

Društvo ljubiteljev Križne jame je bilo ustanovljeno leta 1998. Število članov društva se giblje med 40-50 članov. Delujemo predvsem na področju Notranjske, pa tudi drugod po Sloveniji in svetu, kjer je kraško površje. Naši člani so na področju svojega poklicnega in pa prostovoljnega delovanja v okviru društva povezani s krasom; njegovim raziskovanjem, predstavljanjem, varovanjem in čiščenjem.

Ustanovni člani DLKJ
Ustanovni člani DLKJ
Čiščenje odpadnega karbida

Člani raziskujejo kras ter objavljajo tako strokovno, kot poljudno literaturo.
Velik del članov je aktivnih jamarjev. Posamezniki imajo status jamskih potapljačev in članov Jamarske reševalne službe. Nekaj članov je tudi priznanih fotografov. Društvo izobražuje svoje člane na področju raziskovanja, varovanja ter vodenja po jamah in kraškem površju.

DLKJ je član Jamarske zveze Slovenije. Le ta našim članom omogoča ustrezno strokovno izobraževanje na jamarskem in okoljevarstvenem področju. Prav tako pa sodelujemo z ostalimi strokovnimi institucijami – na področju in območju našega delovanje – ki tudi izobražujejo naše člane s predavanji (IZRK – SAZU, Notranjski muzej Postojna, Center za kartografijo flore in favne) in preko skupnih dejavnosti, ki jih opravljamo na krasu.

Križna jama, za katero skrbimo, je turistična jama, katera spada med odprte jame z omejenim obiskom. Nova Križna jama je ena od sedmih zaprtih jam v Sloveniji (od trenutno znanih 13.500 jam) – raziskana in zaprta je bila na pobudo članov našega društva. Ves čas priprave zakona o varovanju jam je bila ta jama zgled ustreznega varovanja in obravnavanja občutljivega jamskega ekosistema.

Prav tako spremljamo stanje ostalih kraških (podzemeljskih in površinskih) pojavov v bližnji okolici (na območju občin Loška dolina, Cerknica in Bloke), izvajamo čistilne akcije na površju in v podzemlju, izobražujemo javnost in predstavljamo težave na krasu tako mladini v šolam kot ostalim inštitucijam in posameznikom.

Na potapljaški akciji
Merjenje rasti sigovih pregrad

Člani društva so v zadnjih 30 letih skoraj v celoti očistili Križno jamo. V jami je bilo veliko odpadkov, ki so jih obiskovalci in raziskovalci pustili v zadnjih 100 letih.

Društvo skuša ves čas svojega delovanja uskladiti težave in prednosti ohranjanja naravne jame in vodenja obiskovalcev, ter izobraževanja mladih in starih o krasu, predvsem podzemlju na Notranjskem, kot ga vidi naše društvo z nekaj desetletnimi izkušnjami in “življenjem” njenih članov z jamskim sistemom in bližnjo okolico.

Naša želja je v naslednjih letih ponuditi javnosti (tako strokovni kot laični) še  bolj kakovosten obisk, oziroma pogoje za raziskovanje, ter nadaljevati in izboljšati varovanje same – turistične – Križne jame, kot tudi celotnega jamskega sistema in Notranjskega krasa.

Vsakršno pretirano komercializiranje, povečevanje obiska (še posebej v vodnem delu) čez hipotetično mejo (postavljeno na osnovi dolgoletnih izkušenj in meritev), ki jo zagovarja naše društvo, bi ogrozilo jamski sistem in razvrednotilo trud, ki so ga v jamo vložili naši člani kot posamezniki (nekateri “živijo” z jamo že celo življenje) in društvo od njegove ustanovitve.