II. jezero

Po daljšem času, ko smo morali zaradi razglašene epidemije coronavirusa zapreti Križno jamo za oglede vas z veseljem obveščamo, da z 1. junijem ponovno odpiramo Križno jamo za oglede po že obstoječem urniku: https://krizna-jama.si/urnik-ogledov/

Pri ogledu Križne jame ne pozabite na vsa navodila za preprečevanje širnjenja koronavirusa:

Na obisk prihajajte le, če ste zdravi in nimate prehladnih bolezenskih znakov. Obisk jame poteka v majhnih skupinah. Ves čas obiska vzdržujte zadostno medsebojno razdaljo. Uporaba zaščitne maske je priporočljiva v notranjih prostorih. Uporabljajte razkužila za roke. Upoštevajte ostala navodila osebja.

Vabljeni.

After a long time, when we need to close the Križna cave because of coronavirus epidemic, we are pleased to inform you that with 1th June we are reopen Križna cave again on existing schedule: https://krizna-jama.si/en/viewing-schedule/

If you visit Križna cave, don’t remember for all instructions to prevent the spread of coronavirus:

Only come to visit if you are healthy and do not have cold symptoms. Visiting the cave takes place in small groups. Maintain a sufficient distance from each other throughout the visit. The use of a protective mask is recommended indoors. Use hand sanitizers. Follow other staff instructions.

Welcome.

O avtorju

Connect with Me:
Križna Jama